ضرب‌المثل‌...  

 بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی*** خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنیآخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد*** حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی - حافظ  کوزه در همه ضرب‌المثل‌های زبان پارسی خصائل انسانی را بازگو می‌کند، مانند: کوزه خالی، زود از لب بام می‌افتد. کوزه نو دو روز آب را سرد نگه می‌دارد. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم. کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. 

ادامه مطلب  

ضرب‌المثل‌...  

 بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی*** خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنیآخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد*** حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی - حافظ  کوزه در همه ضرب‌المثل‌های زبان پارسی خصائل انسانی را بازگو می‌کند، مانند: کوزه خالی، زود از لب بام می‌افتد. کوزه نو دو روز آب را سرد نگه می‌دارد. آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم. کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. 

ادامه مطلب  

درزی نیز در کوزه افتاد  

به شهر مرو درزی ای بود بر در دروازه ی گورستان دکان داشت و کوزه ای در میهی آویخته بود و هوس آنش داشتی که هر جنازه ای که از شهر بیرون بردندی،وی سنگی اندر آن کوزه افگندی و هر ماهی حساب آن سنگ ها بکردی که چند کس را بردند و باز کوزه تهی کروی و سنگ همی درافگندی تا ماهی دیگر . تا روزگار برآمد از قضا درزی بمرد. مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت. در دکانش بسته دید؛ همسایه را پرسید که: این درزی کجاست که حاظر نیست؟ همسایه گفت: درزی نیز در کوزه افتاد.


ادامه مطلب  

کوزه یادگیری انسان  

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باورها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد، پر می شود. این کوزه اگر روزی پر شود، یاد گرفتن آدمی تمام می شود، نه که نتواند، دیگرنمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار می گذارد و با تعصب از کوزۀ باورهایش دفاع می کند و حتی برای آن می میرد. اما آدم غیر متعصب تا لحظۀ مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آن را تغییر داده است.  اگر ما مدتی است که افکارمان تغییر نکرده، بدانیم که این مدت فکر نکرده ا

ادامه مطلب  

جمله ناب  

شب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در فروتنیخورشیدباش : در مهر و دوستیکوه باش : در هنگام خشم و غضبرودباش : در سخاوت و یاری به دیگراندریاباش : در کنار آمدن با دیگرانخودت باش : همانگونه که می نمایی..: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!..چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .همیشه شکست با کوز

ادامه مطلب  

افشین افشون  

یاد دارم یک غروب سرد سردمی گذشت از توی کوچه دوره گرددوره گردم، کهنه قالی می خرمکاسه و ظرف سفالي می خرمدست دوم جنس عالی می خرمگر نداری کوزه خالی می خرماشک در چشمان بابا حلقه بستعاقبت آهی زد و بغضش شکستاول برج است و نان در سفره نیستای خدا شکرت، ولی این زندگیست؟بوی نان تازه هوش از ما ربوداتفاقاً مادرم هم روزه بودصورتش دیدم چه لک برداشتهدست خوش رنگش ترک برداشتهسوختم دیدم که بابا پیر بودبدتر از آن خواهرم دلگیر بودمشکل ما درد نان تنها نبودشاید آ

ادامه مطلب  

کاسه کوزه  

 
باز هم همه کاسه کوزه ها سر من شکست و سر من را هم شکست و دل من را هم شکست و دل آنها را هم شکست.کاسه کوزه ها زیادند، به وسعت کل شهر به وسعت کل کشور، به وسعت کل دنیا و تمام آنها قرار است سر من بشکند و سر من را بشکند و دل من را بشکند و خود من را بشکند.
آخ کاسه کوزه های دنیا من شکستم دیگر دست از سر من و دل من و خود من بردارید!
 

ادامه مطلب  

هفت پند مولانا  

شب باش : درپوشیدن خطای دیگران
زمین باش: درفروتنی
خورشید باش: درمهر ودوستی
کوه باش: درهنگام خشم وغضب
رودباش: درسخاوت ویاری به دیگران
دریا باش: درکنار آمدن بادیگران
خودت باش: همانگونه که می نمایی...
هرگز درزندگی این دو راابراز نکنید:
اول انچه نیستید... دوم همه ی انچه هستید...
همیشه یادمان باشد که نگفته هارا می توان گفت ولی گفته هارا نمی توان پس گرفت !...
چه سنگ رابه کوزه بزنیچه کوزه به سنگ بزنیشکست با کوزه است ....

ادامه مطلب  

چیزی که واقعا تو دلمه, چیزی که مدام باید به خودم یادآوری کنم که تو دلم نباشه  

دوست گلم همیشه چند نکته ظریف رو وقتی برای پیشرفتت آدما رو زیر دست و پات له می کنی یا وقتی که هر کوزه ای از راه رسید رو میشکونی باید توجه کنی : 
1. وقتی لهش کردی خوب توجه کن که هیچ کدوم از ذره هاش به هم نچسبیده باشن خوب خاکش کن و لهش کن جوری که تمام تکه هاش از هم جدا بیفتن چون حتی اگر ذره ای شون به هم وصل باشه اون دوباره قطعاتشو می تونه جمع کنه و به حالت اول یا حتی بهتر برگرده وقتی که این.کارو کردی مطمئن میشی که قطعاتش به هم بر نمیگردن سرتو بنداز پایی

ادامه مطلب  

سفره خالی  

یاد دارم در غروبی سرد سرد،
می گذشت از کوچه ما دوره گرد،
 
داد می زد: "کهنه قالی می خرم،
دست دوم، جنس عالی می خرم،
کوزه و ظرف سفالي می خرم،
گر نداری، شیشه خالی می خرم"، اشک در چشمان بابا حلقه بست،
عاقبت آهی کشید، بغض اش شکست،
اول ماه است و نان در سفره نیست،
ای خدا شکرت، ولی این زندگی است؟!!!
 سوختم، دیدم که بابا پیر بود،
بدتر از او، خواهرم دلگیر بود،
 
بوی نان تازه هوش اش برده بود،
اتفاقا مادرم هم، روزه بود،
 
صورت اش دیدم که لک برداشته،
دست خوش رنگ

ادامه مطلب  

جزوه آموزشی پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری  

جزوه آموزشی پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری
دانلود جزوه آموزشی پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری، در قالب word و در 179 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: طرز تهیه و آموزش کاملاً تصویری بیش از 70 نوع شیرینی های خوشمزه، همراه با نکات شیرینی پزی و فوت و فن کوزه گری برای پختدانلود مقاله - پروژه - تحقیق و کتاب

ادامه مطلب  

هفت پند مولانا  

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران زمین باش : در فروتنی خورشیدباش : در مهر و دوستی کوه باش : در هنگام خشم و غضب رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران دریاباش : در کنار آمدن با دیگران خودت باش : همانگونه که می نمایی.. : ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ: ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!.. چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی .همیشه شکست با

ادامه مطلب  

انشا در مورد از کوزه همان برون تراود که در اوست|شعر از کوزه همان برون تراود که دراوست  

شعر از کوزه همان برون تراود که دراوست
از کوزه همان برون تراود که در اوست یعنی چه
معنی از کوزه همان برون تراود که دراوست
معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که دراوست
معنی از کوزه همان تراود که دراوست
از کوزه همان برون تراود که دراوست یعنی چه
معنی از کوزه همان تراود که در اوست
دفتر انشا

ادامه مطلب  

پیرزن و کوزه ها  

یک پیرزن چینی دوکوزۀ آب داشت که آنها را به دو سر چوبی که روی دوشش می گذاشت ، آویخته بود و از این کوزه ها برای آوردن آب از جویبار استفاده می کرد..
یکی از این کوزه ها ترک داشت ، در حالی که کوزه دیگر بی عیب و سالم بود و همۀ آب را در خود نگه می داشت .هر بار که زن پس از پرکردن کوزه ها ، راه دراز جویبار تا خانه را می پیمود ، آب از کوزه ای که ترک داشت چکه می کرد و    زمانی که زن به خانه می رسید ، کوزه نیمه پر بود...دو سال تمام ، هر روز زن این کار را انجام می داد

ادامه مطلب  

تنازع  

در ادبیات هیچ کلمه ای در جمله بیش از یک نقش قبول نمی کند.
اما گاهی در جملات یک کلمه بر سر دو نقش نزاع می کند یعنی عملا اصل بالا را زیر سوال می برد.
مثال:از کوزه ای که شکستی آب نخور.
در این مثال کلمه ی کوزه متمم است،و از طرف دیگر مفعول جمله نیز قرار گرفته است.
در چنین صورتی بحث تنازع مطرح می شود.

ادامه مطلب  

 

وژمه مزانم عاقبت خاک گل کوزه گرم 
کوزه اگر ساختین ومه بینه ی و دس دلبرم
پرم بکن شراب ناب تا مس بکم دو چاوکی 
روژی اگر خمار منو مس بو و بوی انبرم
دی کس نناسیدم کیم حتی دسه ی دور ملم 
و پیم أوشه خاک کورید و منیش موشم خاک سرم
نقش رخ دلدارگم بکیش و بان کوزگم 
بلکم کمی آرام بگری دلم و یاد دلبرم
حسرت منه بان دلم گرد لیوان تو أو نخوید 
لب بنیده بان لبم حق جارانم بسینم 
کاشکی یه روژ و مسی می دست بخویدو بکفم
هلاک کین و دس خوت پراش پراش پات بمرم
 

ادامه مطلب  

آبياري كوزه اي درخت نهال و گل و گياه  

                                            آبیاری کوزه ای
جدیدترین و مدرن ترین روش آبیاری درخت، گل و گیاه
گردآوری شده توسط  سعید شفقی
 
در این روش کاملا ساده و عملی که مبتکر آن ایرانیان باستان بودند و با شرایط گرم و خشک این سرزمین و حال و احوال جهان کم آب و خشک این روزها کاملا منطبق است نیاز به آب، بسیار کم  و در عوض دائما آب در دسترس درخت و گیاه میباشد.
 
مواد لازم:یک عدد کوزه(ترجیحا خام بدون رنگ و لعاب باشد)
 
اگر می  خواهید درختی که میکارید تا چندی

ادامه مطلب  

حکایت .....((شاگرد احول))  

فروشنده ای شاگرد خودرا که احول -بر وزن اقدس به معنی لوچ و دوبین- بود برای آوردن قرابه - ظرف شیشه ای بزرگ - روغن به انبار مغازه گسیل داشت. شاگرد که یکی را دوتا می دید باز گشته پرسید: کدامیک از آن دوتا را بیاورم؟ استاد به طعنه گفت: یکی را بشکن و دیگری را بیاور! شاگرد بازگشته چون در دیدن خود شک نداشت چوبی را بر سر یکی از کوزه ها زد اما به محض اینکه کوزه شکست  آن کوزه دیگر هم ناپدید شد.
اگر چیزی همی بینی تو جز خویش     تو هم آن احول خویشی بیندیش
******************

ادامه مطلب  

پیامبر و دیوانه  

هر چه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجود شما بیشتر می‌شود. مگر کاسه‌ای که شراب شما را در بردارد همان نیست که در کوزه، کوزه گر سوخته است؟ مگر آن نی که روح شما را تسکین می‌دهد، همان چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده‌اند؟ هرگاه شادی می‌کنید، به ژرفای خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه شادی به جز سرچشمه اندوه نیست...
پیامبر_و_دیوانه جبران_خلیل_جبران سزار

ادامه مطلب  

حال ما خوب نیست؛ غلط کردی که باور نداری!  

تصور بفرمایید آدمی که سه چهار روز توی بیابون خدا توی گرمای کشنده بدون آب و غذا گیر افتاده رو، که بعد از روزها سرگردونی به یه شهری می‌رسه که دم دروازه‌اش یه کوزه آب خنک گذاشتن، و اون تمام کوزه رو سر می‌کشه و جونش تازه می‌شه...
و بعد می‌فهمه که قرار بوده هرکس اون کوزه رو بخوره رو ببرنش توی بیابون ولش کنن تا از تشنگی بمیره!
حال من الآن حال اون آدمه...
-----
پ.ن یک: برای اینکه خودم یادم بمونه، امروز روز "1+11" بار بود.
پ.ن دو: زدم قالب وبلاگ رو به آه دادم؛

ادامه مطلب  

خدای روزی رسان،بنده ی ناسپاس  

از شخصی پرسیدند:روزگارت چگونه است؟
اندوهگین نگاهی کرد و پاسخ داد:چه بگویم امروز از زور گرسنگی مجبور شدم کوزه ی
سفالي که یادگار سیصد ساله ی اجدادم بود را بفروشم و نانی تهیه کنم.
حکیمی زمزمه کرد:خدا روزیت را سیصد سال کنار گذاشته واینگونه
ناسپاسی!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ادامه مطلب  

تسلیت ایام محرم  

کربلا مدرسه ایست با کلاسهای مقدس و ناب و بی نظیر
کلاس زینب،کلاس سجاد، کلاس قاسم، کلاس مسلم، کلاس زهیر، کلاس حر...
اینجا همه زیبایی های عالم جمع شده اند، باور کن« هر چه سخت تر، زیباتر» و
تو صحنه ای زیباتر از صحنه های ناب عاشورا را در تمام تاریخ نخواهی یافت....

ادامه مطلب  

کوزه ی عقاید  

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باور ها و دانشی که
 
 
از محیط اطرافش میگیرد پر میشود، این کوزه اگر روزی پر شد یاد گرفتن
 
آدمی تمام میشود، نه که نتواند، دیگر نمیخواهد چیز بیشتری یاد بگیرد .
 
پس تفکر را کنار می‌گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع
 
میکند و حتی برای آن میمیرد.
 
اما آدم غیر متعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است .
 
و صدها بار محتوای آنرا تغییر داده.
 
اگر شما مدتیست که افکارتان تغییر نکرده بدانید که این مدت فک

ادامه مطلب  

اموزش جوجه کشی ازعروس هلندی  

برای جوجه کشی از عروس هلندی قدم اول خریدن 1جفت جوان وجفت خورده هرچند که عروس هلندی هازودجفت میشن ولی شایدجفتی که شمامی خواهین بخرین نپسنددوجوفت نشوند2فراهم کردن 1قفس هرچه بزرگ تر باشد بهتره 2دمای هوا26*28سانتی گراب باشه 3 به ان هاانرژی بدهید با تخم مرغ*حبوبات پخته* میوها سبزیجات و دون ارزن 4اماده کردن 1لونه یا کوزه که بتوانن تخم گزاری کنن داخل کوزه را باپوشار کم برزید 

ادامه مطلب  

 

احساساتمان فقط تا یه حدی. تحمل کشیدن ناراحتی ها را دارد...کوزه اگر شکست. دیگر آبی به مقصد نخواهد رساند...جملاتم مثال کوزه ی شکسته ای شده اند...که دیگر پیامی. را. به مقصد نمیرسانند...و من مانده ام و سه نقطه هایی که پر از حرف های ناگفته مانده اند...که ای کاش حرفی نداشتند...که ای کاش سه نقطه ای نبود... و که ای کاش .قلبی .کوزه ی شکسته نمیشد...

ادامه مطلب  

كلاسهاي IP و نحوه IPدادن به يك سيستم  

با توجه به وسعت شبکه ها و تعداد Node ها یا کامپیوتر های موجود در آنها IP Address  ها را می توان به کلاس های مختلفی تقسیم نمود .
بطور کلی IP Address شامل کلاس های A , B ,C ,D ,E می باشد که از کلاس E عملا استفاده نمی شود.
هر کلاس IP دارای Range مشخصی می باشد که تشخیص نوع کلاس را برای ما آسان می کند.
در IP Address ها:
کلاس A  ، بایت اول بین 1 تا 126
در کلاس B بین 128 تا  191  
در کلاس C بین 192 تا 223
برای مثال  IP Address   192.168.0.1  به دلیل اینکه با 192 شروع شده است در Range IP مربوط به کلاسC  قرارمیگی

ادامه مطلب  

داستان كوزه شكسته  

در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست...چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد.
 یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هربار که مرد مسیر خانه اش را می پیمود نصف آب کوزه می ریخت.
مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن خلق شده به طورکامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط می تواندنصف وظیفه اش را انجام دهد.
هر

ادامه مطلب  

کلاس حل تمرین مکانیک خاک  

سومین کلاس حل تمرین مکانیک خاک شنبه مورخ 20 آذر 95 توسط آقای خرمی نژاد در کلاس شماره 24 برگزار خواهد گردید.
برنامه کلاس ها به شرح زیر می باشد.
کلاس اول : ساعت 13 الی 14:30
کلاس دوم : ساعت 15 الی 16:30
دانشجویان عزیز در یک کلاس شرکت نمائید.
در این جلسه مسائلی در خصوص طبق بندی خاک ها و حرکت آب در خاک حل خواهد شد.

ادامه مطلب  

تنوع ویژگی ها و نحوه ساختن ظرف های سفالی در اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم  

 
سفالگری و مراحل ساخت آن
اصطلاح سفال و سفالينه، بنابر تعریف لغتنامه‌ها عموما به معنی اشیا ساخته شده از گل پخته هستند، مانند کاسه، کوزه، و غیره... همچنین سفالينه، سفال ساخته شده را می‌گویند. سفالين نیز شامل انواع اشیایی است که از سفال می‌سازند.
 

ادامه مطلب  

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم  

تشکیل کلاس استاتیک  

کلاس استاتیک به مدت 6 جلسه برگزار می شود
شروع کلاس از جمعه 26 آذرماه
ساعت کلاس 11 صبح
آدرس : چهار راه عباس آباد جنب هتل مرمر آموزشکده فنی تهران
مطالب تدریس : عکس العملهای تکیه گاهی -خواص سطوح - دیاگرام خمش و برش - نیروهای داخلی
حدنصاب برای تشکیل کلاس 6نفر تا 12 نفر

ادامه مطلب  

شناخت استانداردها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی  

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دو مرجع استاندارد مهم و اصلی در دنیا برای کلاه های ایمنی وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتری برخوردارند
یکی از این دو استاندارد ، استاندارد اروپا (CE) و دیگری استاندارد امریکا ( ANSI ) میباشد
استاندارد ANSI-Z89.1 دارای ٣ کلاس مختلف است که تفاوت این ٣ کلاس فقط در مقاومت کلاه دربرابر جریان برق میباشد و هیچ تفاوت دیگری بین ٣ کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست
سه کلاس فوق به شرح ذیل میباشد :
کلاس A کلاس B

ادامه مطلب  

شناخت استانداردها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی  

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دو مرجع استاندارد مهم و اصلی در دنیا برای کلاه های ایمنی وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتری برخوردارند
یکی از این دو استاندارد ، استاندارد اروپا (CE) و دیگری استاندارد امریکا ( ANSI ) میباشد
استاندارد ANSI-Z89.1 دارای ٣ کلاس مختلف است که تفاوت این ٣ کلاس فقط در مقاومت کلاه دربرابر جریان برق میباشد و هیچ تفاوت دیگری بین ٣ کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست
سه کلاس فوق به شرح ذیل میباشد :
کلاس A کلاس B کل

ادامه مطلب  

کوزه خالی  

 
کوزه خالی شـد ز آب و تشـنــه ایم ما همچنان
 
               زندگی شد یک سراب بیکــران در این زمان
 
همتّــی دیگــر نباشــد تا که حتّـــی قطـــره ای
 
               در گلــو ریزیم  آبــی و شـویــم مـا شـــادمان
 
کوزه شـــرمنده بود هـــر دم کنــد ما را نــگاه
 
               آن نگاهش می زند خنجر به دل با صد نشان
 
تا که بســم الله نگو ییم نگذریم از این ســـراب
 
               آب اگر خواهــی بباید طی کنی راهــی کلان
 
هرکسی سست و ملول است عاقبت تشنه

ادامه مطلب  

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد / حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی  

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی


آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی


گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است

عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی


تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی


اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان

گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی


خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی


کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ

ای بسا عیش ک

ادامه مطلب  

دانلود کتاب صوتی نامه های عاشقانه ی یک پیامبر ( قسمت چهارم ) ...  

 
 
جبران خلیل جبران، نویسنده ی لبنانی ـ امریکایی که اولین دست نویسش با نام «دیوانه» در سال ۱۹۱۸ منتشر شد، آنقدر مورد توجه قرار گرفت که مطبوعات او را با ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی و تاگور، نویسنده ی هندی مقایسه کردند. او که بواسطه ی دو ملیتی بودن، در نوشته هایش تاثیراتی هم از غرب و هم از شرق داشت، این چنین تناقض هویتی را در خود حل کرد: «من بخشی از کل هستم، تکه ای از کوزه، من همان کوزه ام و کوزه همان من.»
ادامه متن در ادامه مطلب.
&n

ادامه مطلب  

دانلود کتاب صوتی نامه های عاشقانه ی یک پیامبر ( قسمت سوم ) ...  

 
 
 
جبران خلیل جبران، نویسنده ی لبنانی ـ امریکایی که اولین دست نویسش با نام «دیوانه» در سال ۱۹۱۸ منتشر شد، آنقدر مورد توجه قرار گرفت که مطبوعات او را با ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی و تاگور، نویسنده ی هندی مقایسه کردند. او که بواسطه ی دو ملیتی بودن، در نوشته هایش تاثیراتی هم از غرب و هم از شرق داشت، این چنین تناقض هویتی را در خود حل کرد: «من بخشی از کل هستم، تکه ای از کوزه، من همان کوزه ام و کوزه همان من.»
ادامه متن در ادامه مط

ادامه مطلب  

کلاس های تابستانی  

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز با همکاری انجمن هنرهای تجسمی و انجمن خوشنویسان شهرستان کلاس های هنری و قصه گویی برگزار می کند.
کتابخانه مطهری در ایام تعطیلات تابستان و با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، کلاس های هنری و قصه گویی به شرح زیر برگزار می کند:
کلاس خوشنویسی برای تمام رده های سنی
کلاس قصه گویی برای کودکان دوره ابتدایی
کلاس نقاشی و کاردستی برای سال اول، دوم و سوم ابتدایی و پیش دبستانی
کلاس نقاشی برای سال های چهارم، پنجم

ادامه مطلب  

من تشنه ام ولی ، در کوزه آب نیست  

من تشنه ام ولی ، در کوزه آب نیستحال خراب هست، جان خراب نیستچون سایه روز و شب ، در آب و آتشمآرامش جهان ، بی اضطراب نیستجا مانده‌ی شما، وامانده‌ی‌ دل استپاداش زندگیش غیر از عذاب نیستپرسیدی و دریغ،حرفی نداشتمباید سکوت کرد ، وقتی جواب نیستتُنگم شکسته است بر ساحل شماتاب ِ عذاب من بیرون ازآب نیست
 
شاعر : عبد الجبار کاکایی

ادامه مطلب  

گشت‌زنی سید حسن نصرالله در حلب  

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه عکاظ مدعی شد: «دیده شدن بادیگارد شخصی سید حسن نصرالله در حلب، باعث شده تا بسیاری از محافل سیاسی به حضور شخص سید حسن نصرالله در حلب اطمینان پیدا کنند.»به نوشته عکاظ، کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از بادیگارد شخصی دبیرکل حزب الله منتشر کرده اند که وی را در حال گشت زنی در حلب نشان می دهد ولی تصویر دیگر سرنشینان خودرو در این تصویر نشان داده نشده بود.این روزنامه در ادامه نوشت: حزب الله تاکنون خبر حضور محافظ شخصی نص

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1