قیمت ترازو زرگری  

قيمت ترازو زرگري با برند های مطرح در سایت دیجی اسکال با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر جهت سهولت انتخاب و مقایسه آسان قيمت های طراحی شده است ، لیست قيمت ترازوی زرگري کاملا به روز ثبت شده و بر اساس قيمت ترازو در این صفحه خرید امکان پذیرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترازو های انتخاب شده در صفحه ی قيمت متقاضیان خرید ترازو می توانند به صفحه ی محصولات مراجعه و توضیحات کامل اعم از قابلیت ها و ویژگی های دستگاه را مطالعه سپس

ادامه مطلب  

قیمت ترازو زرگری  

قيمت ترازو زرگري با برند های مطرح در سایت دیجی اسکال با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر جهت سهولت انتخاب و مقایسه آسان قيمت های طراحی شده است ، لیست قيمت ترازوی زرگري کاملا به روز ثبت شده و بر اساس قيمت ترازو در این صفحه خرید امکان پذیرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترازو های انتخاب شده در صفحه ی قيمت متقاضیان خرید ترازو می توانند به صفحه ی محصولات مراجعه و توضیحات کامل اعم از قابلیت ها و ویژگی های دستگاه را مطالعه سپس

ادامه مطلب  

قیمت ترازو زرگری  

قيمت ترازو زرگري با برند های مطرح در سایت دیجی اسکال با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر جهت سهولت انتخاب و مقایسه آسان قيمت های طراحی شده است ، لیست قيمت ترازوی زرگري کاملا به روز ثبت شده و بر اساس قيمت ترازو در این صفحه خرید امکان پذیرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترازو های انتخاب شده در صفحه ی قيمت متقاضیان خرید ترازو می توانند به صفحه ی محصولات مراجعه و توضیحات کامل اعم از قابلیت ها و ویژگی های دستگاه را مطالعه سپس

ادامه مطلب  

قیمت ترازو زرگری  

قيمت ترازو زرگري با برند های مطرح در سایت دیجی اسکال با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر جهت سهولت انتخاب و مقایسه آسان قيمت های طراحی شده است ، لیست قيمت ترازوی زرگري کاملا به روز ثبت شده و بر اساس قيمت ترازو در این صفحه خرید امکان پذیرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترازو های انتخاب شده در صفحه ی قيمت متقاضیان خرید ترازو می توانند به صفحه ی محصولات مراجعه و توضیحات کامل اعم از قابلیت ها و ویژگی های دستگاه را مطالعه سپس

ادامه مطلب  

قیمت ترازو زرگری  

قيمت ترازو زرگري با برند های مطرح در سایت دیجی اسکال با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر جهت سهولت انتخاب و مقایسه آسان قيمت های طراحی شده است ، لیست قيمت ترازوی زرگري کاملا به روز ثبت شده و بر اساس قيمت ترازو در این صفحه خرید امکان پذیرد می باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترازو های انتخاب شده در صفحه ی قيمت متقاضیان خرید ترازو می توانند به صفحه ی محصولات مراجعه و توضیحات کامل اعم از قابلیت ها و ویژگی های دستگاه را مطالعه سپس

ادامه مطلب  

ترازوی زرگری  

وسیله ای جهت توزین طلا و جواهرات در طلا فروشی ها و زرگري ها می باشد ، ترازو زرگري به صورت رایج دارای دقت یک صدم گرم می باشد ولی در مواردی دارای دقت یک هزارم گرم است ، ترازوی طلا کشی با دقت یک هزارم بیشتر در زمان ساخت طلا مورد استفاده است و در مدل ترازوی زرگري که در فروشگاه های طلا فروشی مورد استفاده قرار می گیرد جهت توزین و فروش طلا به کار می رود .
در محصولات ترازو AND برای صنعت زرگري ظرفیت های مختلفی وجود دارد که در مدل GF و FX و سری EK قابل انت

ادامه مطلب  

ترازوی زرگری  

 وسیله ای جهت توزین طلا و جواهرات در طلا فروشی ها و زرگري ها می باشد ، ترازو زرگري به صورت رایج دارای دقت یک صدم گرم می باشد ولی در مواردی دارای دقت یک هزارم گرم است ، ترازوی طلا کشی با دقت یک هزارم بیشتر در زمان ساخت طلا مورد استفاده است و در مدل ترازوی زرگري که در فروشگاه های طلا فروشی مورد استفاده قرار می گیرد جهت توزین و فروش طلا به کار می رود .
در محصولات ترازو AND برای صنعت زرگري ظرفیت های مختلفی وجود دارد که در مدل GF و FX و سری EK قابل

ادامه مطلب  

ترازوی زرگری  

وسیله ای جهت توزین طلا و جواهرات در طلا فروشی ها و زرگري ها می باشد ،ترازو زرگري به صورت رایج دارای دقت یک صدم گرم می باشد ولی در مواردی دارای دقت یک هزارم گرم است ، ترازوی طلا کشی با دقت یک هزارم بیشتر در زمان ساخت طلا مورد استفاده است و در مدل ترازوی زرگري که در فروشگاه های طلا فروشی مورد استفاده قرار می گیرد جهت توزین و فروش طلا به کار می رود .
در محصولات ترازو AND برای صنعت زرگري ظرفیت های مختلفی وجود دارد که در مدل GF و FX و سری EK قابل انتخاب

ادامه مطلب  

ترازوی زرگری  

 وسیله ای جهت توزین طلا و جواهرات در طلا فروشی ها و زرگري ها می باشد ، ترازو زرگري به صورت رایج دارای دقت یک صدم گرم می باشد ولی در مواردی دارای دقت یک هزارم گرم است ، ترازوی طلا کشی با دقت یک هزارم بیشتر در زمان ساخت طلا مورد استفاده است و در مدل ترازوی زرگري که در فروشگاه های طلا فروشی مورد استفاده قرار می گیرد جهت توزین و فروش طلا به کار می رود .
در محصولات ترازو AND برای صنعت زرگري ظرفیت های مختلفی وجود دارد که در مدل GF و FX و سری EK قابل

ادامه مطلب  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر در ترازو محک امکان پذیر است که اتصال از طریق کابل رابط و پورت RS٢٣٢ به کامپیوتر فراهم می گردد ، انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر موجب سهولت امر حسابداری و جمع آوری اطلاعات در یک سیستم می گردد .پک نرم افزار ترازو محک شامل سی دی نرم افزار و کابل اتصال می گردد .اطلاعاتی که انتقال می یابد شامل حافظه ی ترازو ، شماره فاکتور ، وزن و تاریخ به همراه مبلغ کل فاکتور است که امکان هماهنگ شدن نرم افزار ترازو با نرم ا

ادامه مطلب  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر در ترازو محک امکان پذیر است که اتصال از طریق کابل رابط و پورت RS٢٣٢ به کامپیوتر فراهم می گردد ، انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر موجب سهولت امر حسابداری و جمع آوری اطلاعات در یک سیستم می گردد .پک نرم افزار ترازو محک شامل سی دی نرم افزار و کابل اتصال می گردد .اطلاعاتی که انتقال می یابد شامل حافظه یترازو، شماره فاکتور ، وزن و تاریخ به همراه مبلغ کل فاکتور است که امکان هماهنگ شدن نرم افزار ترازو با نرم اف

ادامه مطلب  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر  

نرم افزار اتصالترازو به کامپیوتر در ترازو محک امکان پذیر است که اتصال از طریق کابل رابط و پورت RS٢٣٢ به کامپیوتر فراهم می گردد ، انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر موجب سهولت امر حسابداری و جمع آوری اطلاعات در یک سیستم می گردد .پک نرم افزار ترازو محک شامل سی دی نرم افزار و کابل اتصال می گردد .اطلاعاتی که انتقال می یابد شامل حافظه ی ترازو ، شماره فاکتور ، وزن و تاریخ به همراه مبلغ کل فاکتور است که امکان هماهنگ شدن نرم افزار ترازو با نر

ادامه مطلب  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر در ترازو محک امکان پذیر است که اتصال از طریق کابل رابط و پورت RS٢٣٢ به کامپیوتر فراهم می گردد ، انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر موجب سهولت امر حسابداری و جمع آوری اطلاعات در یک سیستم می گردد .پک نرم افزار ترازو محک شامل سی دی نرم افزار و کابل اتصال می گردد .اطلاعاتی که انتقال می یابد شامل حافظه ی ترازو ، شماره فاکتور ، وزن و تاریخ به همراه مبلغ کل فاکتور است که امکان هماهنگ شدن نرم افزار ترازو با نرم ا

ادامه مطلب  

ترازو نفرکش مدل Omron BF٢١٢  

ترازو زیرپایی جهت توزین افراد مورد استفاده قرار میگیرد این دستگاه که راه حلی برای کاهش وزن به شمار می رود دارای قابلیت اندازه گیری چربی بدن ، تبدیل کیلوگرم به پوند و خاموشی خودکار می باشد ظرفیت تعریف شده برای این دستگاه ١٥٠ کیلوگرم است
ترازو 1

ادامه مطلب  

ترازو نفرکش مدل Omron BF٢١٢  

ترازو زیرپایی جهت توزین افراد مورد استفاده قرار میگیرد این دستگاه که راه حلی برای کاهش وزن به شمار می رود دارای قابلیت اندازه گیری چربی بدن ، تبدیل کیلوگرم به پوند و خاموشی خودکار می باشد ظرفیت تعریف شده برای این دستگاه ١٥٠ کیلوگرم است
ترازو پند

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودنترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیجیتا

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

ترازو نفرکش مدل Omron BF٢١٢  

ترازو زیرپایی جهت توزین افراد مورد استفاده قرار میگیرد این دستگاه که راه حلی برای کاهش وزن به شمار می رود دارای قابلیت اندازه گیری چربی بدن ، تبدیل کیلوگرم به پوند و خاموشی خودکار می باشد ظرفیت تعریف شده برای این دستگاه ١٥٠ کیلوگرم است
ترازو گرمی

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

1  

دیروز رو روزه گرفتم، امروز صبح با ترس و لرز فراوون رفتم رو ترازو، 82،8. نمیدونم چرا دیدنش بهم انگیزه ی خوبی داد، خودم رو بالای 86 تصور کرده بودم!!! و ترازو خوشحالم کرد.
من قوی ادامه میدم، اخرین وزنی که دیدم 80 بود، به زودی باز بهش میرسم، الهی به امید تو

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر  

نرم افزار اتصال ترازو  به کامپیوتر در ترازو محک امکان پذیر است که اتصال از طریق کابل رابط و پورت RS٢٣٢ به کامپیوتر فراهم می گردد ، انتقال اطلاعات از ترازو به کامپیوتر موجب سهولت امر حسابداری و جمع آوری اطلاعات در یک سیستم می گردد .پک نرم افزار ترازو محک شامل سی دی نرم افزار و کابل اتصال می گردد .اطلاعاتی که انتقال می یابد شامل حافظه ی ترازو ، شماره فاکتور ، وزن و تاریخ به همراه مبلغ کل فاکتور است که امکان هماهنگ شدن نرم افزار ترازو با ن

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

ترازو بیورر آشپزخانه مدل beurer ks59  

ترازوی فوق در بدنه آن پلاستیک فشرده و صفحه توزین آن شیشه به کار رفته است ، این ترازو می تواند اجسام سنگین تا 20 کیلوگرم را توزین نماید و در ابعاد 30×22×2.5 سانتی متر ساخته می شود.امکان ذخیره سازی آخرین عملیات توزین از ویژگی های این ترازو دیجیتال است ، این ترازو علاوه بر اینکه قابلیت خاموش شدن خودکار را دارد با دکمه جداگانه ای هم روشن و خاموش می شود ، سایر دکمه های کاربری این ترازو به صورت لمسی طراحی شده است ، این ترازو با استفاده از باتری

ادامه مطلب  

ترازو بیورر آشپزخانه مدل beurer ks59  

ترازوی فوق در بدنه آن پلاستیک فشرده و صفحه توزین آن شیشه به کار رفته است ، اینترازو می تواند اجسام سنگین تا 20 کیلوگرم را توزین نماید و در ابعاد 30×22×2.5 سانتی متر ساخته می شود.امکان ذخیره سازی آخرین عملیات توزین از ویژگی های این ترازو دیجیتال است ، این ترازو علاوه بر اینکه قابلیت خاموش شدن خودکار را دارد با دکمه جداگانه ای هم روشن و خاموش می شود ، سایر دکمه های کاربری این ترازو به صورت لمسی طراحی شده است ، اینترازو با استفاده از باتری ک

ادامه مطلب  

نیاز به تراز بودن ترازو  

نیاز به تراز بودن ترازو در ترازو کفه ای قدیمی از آنجا که بر مبنای اصل هم ترازی طراحی شده بودند کافی بود دو کفه ترازو با هم برابر باشند و قبل از توزین تعادل برابری دو کفه با هم مساوی باشد اما در ترازو کفه ای تراز بودن جای قرارگیری ترازو اهمیت کمی داشت ، زیرا تنها ایجاد تعادل دو کفه ترازو برای توزین دقیق و صحیح کافی بود از طرفی هم به دلیل بالا نبودن دقت ترازو کفه ای این عدم تراز بودن خلل زیادی در فرایند توزین ترازو ایجاد نمی کرد در ترازو دیج

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٤٨  

امکان توزین در واحد های مختلف وزنی و همچنین ظرفیت ٥ کیلو گرم با دقت ١ گرم می باشد ، ابعاد این ترازو ٢٤×١٨×١.٨ سانتی متر است که به راحتی می توان مواد مختلف را با آن توزین نمود ترازو دیجیتال بیورر با استفاده از صفحه دیجیتالی که بر روی صفحه توزین و در گوشه آن قرار دارد به طور واضح و خوانا اعداد وزن را نمایش می دهد ، در واقع صفحه توزین اینترازو از بدنه آن جدا نیست و این به زیبایی و جذابیت آن افزوده است ، این ترازو می تواند در واحد های مختلف و

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٤٨  

امکان توزین در واحد های مختلف وزنی و همچنین ظرفیت ٥ کیلو گرم با دقت ١ گرم می باشد ، ابعاد این ترازو ٢٤×١٨×١.٨ سانتی متر است که به راحتی می توان مواد مختلف را با آن توزین نمود ترازو دیجیتال بیورر با استفاده از صفحه دیجیتالی که بر روی صفحه توزین و در گوشه آن قرار دارد به طور واضح و خوانا اعداد وزن را نمایش می دهد ، در واقع صفحه توزین این ترازو از بدنه آن جدا نیست و این به زیبایی و جذابیت آن افزوده است ، اینترازو می تواند در واحد های مختلف و

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٤٨  

امکان توزین در واحد های مختلف وزنی و همچنین ظرفیت ٥ کیلو گرم با دقت ١ گرم می باشد ، ابعاد این ترازو ٢٤×١٨×١.٨ سانتی متر است که به راحتی می توان مواد مختلف را با آن توزین نمود ترازو دیجیتال بیورر با استفاده از صفحه دیجیتالی که بر روی صفحه توزین و در گوشه آن قرار دارد به طور واضح و خوانا اعداد وزن را نمایش می دهد ، در واقع صفحه توزین این ترازو از بدنه آن جدا نیست و این به زیبایی و جذابیت آن افزوده است ، این ترازو می تواند در واحد های مختلف

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٤٨  

امکان توزین در واحد های مختلف وزنی و همچنین ظرفیت ٥ کیلو گرم با دقت ١ گرم می باشد ، ابعاد این ترازو ٢٤×١٨×١.٨ سانتی متر است که به راحتی می توان مواد مختلف را با آن توزین نمود ترازو دیجیتال بیورر با استفاده از صفحه دیجیتالی که بر روی صفحه توزین و در گوشه آن قرار دارد به طور واضح و خوانا اعداد وزن را نمایش می دهد ، در واقع صفحه توزین این ترازو از بدنه آن جدا نیست و این به زیبایی و جذابیت آن افزوده است ، این ترازو می تواند در واحد های مختلف

ادامه مطلب  

سوالات درس 4 علوم  

 
1-برای اندازه گیری مقدار مایعات از چه واحدی استفاده می کنند ؟ لیتر
2-برای اندازه گیری مقدار اجسام از چه واحدی استفاده می کنند ؟ گرم یا کیلوگرم
3-در چه مواقعی از واحد گرم استفاده میکنیم ؟ برای اجسام سبک یا کم مثل کره و پنیر و ....
4-برای اندازه گیری اجسام از چه وسیله ای استفاده میکنند ؟ ترازو
5-با چه وسایلی می توان ترازوی دستی ساخت ؟ دو لیوان یکبار مصرف – چند تکه نخ – میخ –یک لوله یا چوب کوچک
6-انواع ترازو را نام ببرید : ترازوی عقربه ای – دیجیتالی- آ

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٥٢  

توسط شرکت آلمانی بیورر ساخته شده است که با بدنه ای از جنس پلاستیک فشرده و صفحه توزین شیشه ای تولید شده است ، این ترازوقابلیت نصب بر روی دیوار را دارد ، ظرفیت آن ٥ کیلو گرم است و در ابعاد ٢٢.٥×١٦.٥×٥.٣ سانتی متر عرضه می شود.این ترازو بیورر دارای طراحی ساده و با رنگ سفید است ، در صورتی که جمع شود باز هم صفحه نمایش آن قابل دیدن است ، دارای قابلیت خاموش شدن خودکار است و همچنین در صورتی که موادی با وزنی بیشتر از ظرفیت بر روی آن قرار بگیرد هشدا

ادامه مطلب  

ترازو بیورر رژیمی مدل beurer ds٨١  

که با بدنه ای از جنس استیل ضد زنگ و صفحه توزین مدور شیشه ای ساخته شده است ، این ترازو دیجیتال می تواند عالوه بر وزن مواد ، ارزش غذایی آن ها را نیز محاسبه کند که می تواند برای افرادی که رژیم خاصی دارند بسیار کاربردی باشد ، ظرفیت توزین اینترازو ٥ کیلو گرم است و دارای ابعاد ٢٦×١٦×٤.٥ سانتی متر است.ترازو دیجیتال بیورر دارای هزار حافظه برای ذخیره سازی هزار ماده غذایی به همراه خصوصیات و ارزش های غذایی آن ها است ، با این کار افراد می توانند ب

ادامه مطلب  

ترازو آشپزخانه بیورر مدل beurer ks٥٢  

توسط شرکت آلمانی بیورر ساخته شده است که با بدنه ای از جنس پلاستیک فشرده و صفحه توزین شیشه ای تولید شده است ، این ترازوقابلیت نصب بر روی دیوار را دارد ، ظرفیت آن ٥ کیلو گرم است و در ابعاد ٢٢.٥×١٦.٥×٥.٣ سانتی متر عرضه می شود.این ترازو بیورر دارای طراحی ساده و با رنگ سفید است ، در صورتی که جمع شود باز هم صفحه نمایش آن قابل دیدن است ، دارای قابلیت خاموش شدن خودکار است و همچنین در صورتی که موادی با وزنی بیشتر از ظرفیت بر روی آن قرار بگیرد هشدا

ادامه مطلب  

ترازو بیورر آشپزخانه مدل beurer ks25  

بدنه این ترازو و کاسه توزین آن از جنس پلاستیک فشرده است و دارای طرحی ساده و جذاب می باشد ، این ترازو با ظرفیت وزنی 3 کیلو گرم و 1.2 لیتر برای مایعات و  ابعاد 22×15×5 سانتی متر انتخاب خوبی برای استفاده در آشپزخانه است. قابلیت شست و شو کاسه توزین با ماشین ظرف شویی نیز به تمیزی بیشتر آن کمک می کند.در صورتی هم که جسمی با وزن بیشتر از ظرفیت بر روی آن قرار دهید هشدار می دهد تا به لودسل آن صدمه وارد نشود.استفاده دوگانه از آن هم به صورت صفحه تخت و ه

ادامه مطلب  

ترازو بیورر آشپزخانه مدل beurer ks25  

بدنه این ترازو و کاسه توزین آن از جنس پلاستیک فشرده است و دارای طرحی ساده و جذاب می باشد ، این ترازو با ظرفیت وزنی 3 کیلو گرم و 1.2 لیتر برای مایعات و  ابعاد 22×15×5 سانتی متر انتخاب خوبی برای استفاده در آشپزخانه است. قابلیت شست و شو کاسه توزین با ماشین ظرف شویی نیز به تمیزی بیشتر آن کمک می کند.در صورتی هم که جسمی با وزن بیشتر از ظرفیت بر روی آن قرار دهید هشدار می دهد تا به لودسل آن صدمه وارد نشود.استفاده دوگانه از آن هم به صورت صفحه تخت و ه

ادامه مطلب  

ترازو بیورر آشپزخانه مدل beurer ks25  

بدنه این ترازو و کاسه توزین آن از جنس پلاستیک فشرده است و دارای طرحی ساده و جذاب می باشد ، این ترازو با ظرفیت وزنی 3 کیلو گرم و 1.2 لیتر برای مایعات و  ابعاد 22×15×5 سانتی متر انتخاب خوبی برای استفاده در آشپزخانه است. قابلیت شست و شو کاسه توزین با ماشین ظرف شویی نیز به تمیزی بیشتر آن کمک می کند.در صورتی هم که جسمی با وزن بیشتر از ظرفیت بر روی آن قرار دهید هشدار می دهد تا به لودسل آن صدمه وارد نشود.استفاده دوگانه از آن هم به صورت صفحه تخت

ادامه مطلب  

ترازو بیورر رژیمی مدل beurer ds٨١  

که با بدنه ای از جنس استیل ضد زنگ و صفحه توزین مدور شیشه ای ساخته شده است ، این ترازو دیجیتال می تواند عالوه بر وزن مواد ، ارزش غذایی آن ها را نیز محاسبه کند که می تواند برای افرادی که رژیم خاصی دارند بسیار کاربردی باشد ، ظرفیت توزین این ترازو ٥ کیلو گرم است و دارای ابعاد ٢٦×١٦×٤.٥ سانتی متر است.ترازو دیجیتال بیورر دارای هزار حافظه برای ذخیره سازی هزار ماده غذایی به همراه خصوصیات و ارزش های غذایی آن ها است ، با این کار افراد می توانند ب

ادامه مطلب  

ترازو بیورر رژیمی مدل beurer ds٨١  

که با بدنه ای از جنس استیل ضد زنگ و صفحه توزین مدور شیشه ای ساخته شده است ، این ترازو دیجیتال می تواند عالوه بر وزن مواد ، ارزش غذایی آن ها را نیز محاسبه کند که می تواند برای افرادی که رژیم خاصی دارند بسیار کاربردی باشد ، ظرفیت توزین این ترازو ٥ کیلو گرم است و دارای ابعاد ٢٦×١٦×٤.٥ سانتی متر است.ترازو دیجیتال بیورر دارای هزار حافظه برای ذخیره سازی هزار ماده غذایی به همراه خصوصیات و ارزش های غذایی آن ها است ، با این کار افراد می توانند ب

ادامه مطلب  

ترازو بیورر رژیمی مدل beurer ds٨١  

که با بدنه ای از جنس استیل ضد زنگ و صفحه توزین مدور شیشه ای ساخته شده است ، این ترازو دیجیتال می تواند عالوه بر وزن مواد ، ارزش غذایی آن ها را نیز محاسبه کند که می تواند برای افرادی که رژیم خاصی دارند بسیار کاربردی باشد ، ظرفیت توزین اینترازو ٥ کیلو گرم است و دارای ابعاد ٢٦×١٦×٤.٥ سانتی متر است.ترازو دیجیتال بیورر دارای هزار حافظه برای ذخیره سازی هزار ماده غذایی به همراه خصوصیات و ارزش های غذایی آن ها است ، با این کار افراد می توانند ب

ادامه مطلب  

آلاچیق کتاب هنوز ادامه دارد.  

کتابخوانی و تقدیر از کتابخوانها فقط مختص یک هفته نیست.
روز چهارشنبه 1395/09/03
خانم حیدریان با حضور در مدرسه ابتدایی آینده سازان
از اعضاء کتابخوان در سال 95 و برگزیدگان مسابقه
در ماه محرم تقدیر بعمل آورد .
دانش آموزان و مدیر مدرسه از اینکه خانم حیدریان به قولهایشان وفادار هستند تشکر کردند .
عصر همین روز تعدادی از اعضاء درکارگاهها شرکت کردند .
یادمان باشد بچه ها قولها را فراموش نمی کنند.


 
 
 
 
 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1